Sesli Esma'ül Hüsna Zikirli

 İsmin çoğulu olan “esmâ” kelimesi ile “en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan “esmâ-i hüsnâ”, “en güzel isimler” anlamında Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir. Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr, 52/24) mealindeki âyetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’a mahsustur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal nitelemelerdir.Allah Teala’nın Kur’an’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kur’an’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin...” (A‘râf, 7/180) buyrularak, esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir. Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet ederler: “De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir.” (İsrâ, 17/110)


 Dualarımızda bol bol bu isimleri kullanırsak kabul olma ihtimalinin artacağını söyler alimler. Ayrıca her Güzel İsmin kendine özel tesbihleri zikirleri vardır. Bu tesbihler ile özel dualar da yapılabilir. İşte uygulamamızda Allah'ın 99 ismini, anlamlarını, bu isimlerin geçtiği ayetleri, zikir sayılarını ve bu zikirlerin faydalarını ve zikirlerinizi çekmek için yaptığımız zikirmatiği bulabilirsiniz. 


Peygamber efendimizin Esmaü'l Hüsna hakkındaki hadisleri ve son olarak her bir İsim için güzel bir anlatımı olan ses dosyaları bulunmaktadır. Ayrıca diğer dini programlarımız, Kur'an-ı Kerim ve Meali, Namaz Rehberi ( Hocası ) Efendimiz'e Salavatlar gibi bağlantılarına ulaşabilirisiniz. Allah şimdiden kabul etsin.Yorum Gönder

0 Yorumlar