Riyazüs Salihin Hadis Kitabı İnternetsiz (İOS)

 Tam adı Riyâzü’s-sâlihîn min hadîsi seyyidi’l-mürselîn olan eser, İmam Nevevî’nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Nevevî bu kitabını, 45 yıllık kısa fakat çok verimli hayatının en olgun ve bereketli dönemleri kabul edilen bir yaşta, 40 yaşlarında yazdı. İmam Nevevî, Riyâzü’s-sâlihîn’i, dindarlık iddia eden bazılarının yaptığı gibi, insanları yanlış yorumlanan bir tasavvuf ve zühd anlayışına, cihadı terketmeye, dünyadan yüz çevirmeye davet etmek için yazmadı. Bunun tam aksine Allah Teâlâ’nın hoşnut olduğu bir hayatı bütün unsurlarıyla bilip yaşamaya, düşmanlar ve sapıklarla cihada, hakkı ve adaleti toplumda hakim kılmaya, kişiyi Allah’a yakınlık derecelerinin en yükseğine çıkarmaya, iyilikleri emir ve kötülüklerden nehiy konusundaki naslara ve bu nasların gerektirdiği hayat tarzına sımsıkı bağlanmaya davet etmek için kaleme aldı. O, bu kitabıyla, Kur’an ve sünnetin ışığında yaşanması gereken bir hayatın yollarını gösterdi. Fert, aile, cemaat ve cemiyet planında uyulması gereken ana prensipleri, büyük bir maharet, üstün bir anlayış ve kavrayışla, âyet ve hadis temeline oturttu. Böylece hem dînî hayattan uzaklaşanlara, hem de tasavvuf ve zühd yoluna sülûk ettikleri iddiasıyla sapıklık ve bid’atlara düşenlere hakkı ve doğruyu gösterdi. İfrat ve tefrite düşmeksizin iddiasız, riyasız, gösterişsiz bir İslâmî yapılanmanın yol ve yönteminin nasıl olması gerektiğini, ana başlıklar, alt birimler, âyet ve hadislere dayalı bilgiler halinde bu kitapta ortaya koydu. Kur’an temeline dayalı sünneti ihya ederek, hakikatın önüne set çekmek isteyen bâtılı ve bid’atı, hatayı ve yanlışı ortadan kaldırmayı hedefledi.Telif edildiği günden bu yana Riyâzü’s-sâlihînİslâm dünyasının her yerinde, âlimlerin, ilim tâliplerinin, vâiz ve hatiplerin ve nihayet hadis okumak isteyen hemen her Müslümanın âdeta el kitabı oldu.
Riyazüs Salihin Hadis Kitabı 
isimli uygulamamız artık İOS Platformunda yayında. Bu harika eseri hemen indirin okumaya başlayın. İstediğiniz Hadis-i Şerifi favorilerinize ekleyebilirsiniz. İsterseniz paylaş butonu ile hemen paylaşabilirsiniz. Yazı büyüklüklerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Favorilerinize eklenen hadisler menülerde farklı renklerde görünerek karıştırmanıza engel olur. Ayrıca uygulamamız içerisindeki butonlar sayesinde Kuran ve Meali, Hadis Kitapları, Elif ba, arapça ve Osmanlıca Sözlükler, Dualar ve Sureler gibi diğer dini uygulamalarımıza da ulaşabilirsiniz.


Yorum Gönder

0 Yorumlar